Zakład Metod Ilościowych / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

zdjecie_kmi_2022_small.jpg
 

Historia powstania Zakładu:

Historia jednostki datuje się od roku 1993. W okresie od 1993 do 2007 roku nazwa kilkakrotnie ulegała zmianie. Pierwotnie był to Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii. Po połączeniu z Katedrą Ekonomii (1999 - 2001) nazwa ta uległa zmianie na Metod Ilościowych i Ekonomii. Po ponownej reorganizacji powrócono do nazwy Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii. W krótkim okresie czasu nastąpiła zmiana nazwy na Zakład Metod Matematycznych, a od października 2001 Zakład nosił nazwę Metod Ilościowych w Ekonomii. Od dnia 1.02.2008 został przekształcony na Katedrę Metod Ilościowych w Ekonomii. W dniu 1.02.2011 nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Katedrę Metod Ilościowych, która obowiązuje do chwili obecnej.

 

Skład osobowy od początku powstania Zakładu/Katedry:

Kierownicy Zakładu/Katedry:

 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz (kierownik Katedry– od 2.10.2019 do chwili obecnej).
 • dr hab. inż. Mirosław Śmieszek, prof. PRz (kierownik Katedry– od 25.05.2009 do 1.10.2019).
 • prof. dr hab. inż. Ludomir L. Laudański (kierownik Zakładu/Katedry – od 1.04.2004 do 24.05.2009)
 • dr Tomasz Pisula (p. o. kierownik Zakładu – od 1.10.2003 do 31.03.2004)
 • dr hab. Mieczysław Jan Król, prof. PRz (kierownik Zakładu od 1.10.1993 do 30.09.2003)

 Profesorowie:

 • Prof. dr hab. inż. Ludomir L. Laudański (do 2014r.)
 • Prof. dr hab. inż. Vasyl Mateichyk (do 2019r.)
 • Prof. dr hab. inż. Oleksandr Zaporozhets (do 2019r.)

Adiunkci:

 • dr Katarzyna Chudy-Laskowska
 • dr Tomasz Pisula
 • dr Mirosław Liana
 • dr Marek Sobolewski
 • dr inż. Roman Szostek
 • dr Paweł Hydzik
 • dr inż. Jacek Brożyna
 • dr Aldona Migała-Warchoł
 • dr inż. Magdalena Dobrzańska
 • dr Maria Wierzbińska (do 2013r.)
 • dr Agata Surówka
 • dr Beata Szetela

 Asystenci:

 • mgr Mariola Nycz
 • mgr Bartłomiej Prokop (do 2004r.)
 • mgr inż. Piotr Król (do 2009r.)

Starsi wykładowcy:

 • Mgr Magdalena Rejman – Zientek starszy wykładowca języka angielskiego (Język obcy specjalistyczny, Język angielski w biznesie)                

 

Najważniejsze kierunki badań naukowych:

 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Matematyka finansowa i aktuarialna,
 • Stochastyczno-ekonomiczne modelowanie systemów gromadzenia zasobów,
 • Zastosowanie metod matematyczno-stochastycznych w badaniach rynku, medycynie oraz demografii,
 • Metody taksonomiczne w badaniach regionalnych,
 • Przestrzenno-czasowe badanie poziomu i jakości życia.

 

Realizowane ważniejsze tematy badawcze BW i DS:

 • Ekonomiczno-matematyczne badanie zmian społeczno-gospodarczych regionu podkarpackiego w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 • Statystyczno-ekonometryczna analiza zmian społeczno-gospodarczych w regionie podkarpackim,
 • Doskonalenie ilościowo-stochastycznych narzędzi niezbędnych w ekonomiczno-matematycznej ocenie zagadnień logistycznych,
 • Stochastyczno-ilościowe modelowanie zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z zagadnieniami gospodarki zasobami i oceną ryzyka,
 • Wybrane metody oceny ryzyka w zarządzaniu podmiotami rynkowymi,
 • Badanie konkurencyjności w regionie podkarpackim,
 • Narzędzia ekonometrii w procesach zarządzania ryzykiem. 

 

Tematy grantów, ważniejszych ekspertyz:

 • Grant promotorski mgr Marek Sobolewski (nr projektu 2 HO2B 029 25, „Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych”)
 • Ekspertyzy w ramach współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie dotyczące zadania nt. „Dojrzałe kłosy – jak żyć ze starością”. Zadanie to było realizowane w ramach Programu Rządowego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Został sporządzony raport ekspercki z badań na temat: „Usługi świadczone na rzecz osób z wykluczenia społecznego na terenie Podkarpacia”. 

 

Rozwój Kadry Naukowej:

Pracownicy, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 31 październik 2007 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Ludomirowi Laudańskiemu, prof. PRz.

Pracownicy, którzy uzyskali tytuł naukowy doktora habilitowanego:

 • dr hab, prof. PRz Grzegorz Mentel (10 stycznia 2019 r.) uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Tytuł monografii habilitacyjnej "Wartość zagrożona jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym.

Pracownicy, którzy uzyskali tytuł naukowy doktora:

 • dr Tomasz Pisula (22.09.1999) uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analityczna i numeryczna ocena efektywności funkcjonowania pewnego systemu cybernetyczno-ekonomicznego typu transport-zapasy”.
 • dr Marek Sobolewski (17.06.2004) uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na AE w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych”.
 • dr Mirosław Liana (22.06.2004) uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność systemu gospodarki zasobami z rozbudowanym układem transportowym – ujęcie modelowe”.
 • dr Katarzyna Chudy-Laskowska (18 września 2006 r.) uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii przyznany przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wykluczenia społeczne w ujęciu regionalnym jako efekt zmian administracyjno-gospodarczych (na przykładzie województwa podkarpackiego)”.
 • dr Grzegorz Mentel (7 grudnia 2006 r.) uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych
  i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności szacowania ryzyka za pomocą metod VaR na polskim rynku kapitałowym”.
 • dr Paweł Hydzik (23.06.2008) uzyskał stopień doktora w zakresie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania strategii rozwoju województwa podkarpackiego”.
 • dr inż. Jacek Brożyna (11.05.2011) uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ rozrzutu parametrów konstrukcji skrzydła szybowca na jego graniczną wytrzymałość skrętną”.
 • dr Agata Surówka (20 marca 2014 r.) uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Tytuł rozprawy doktorskiej: "Konkurencyjność Polski Wschodniej – stan obecny i perspektywy zmian". Decyzją Rady Wydziału praca uzyskała wyróżnienie.
 • dr Beata Szetela (8 listopada 2018 r.) uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Szczecińskim . Tytuł rozprawy "Wielowymiarowa niezależność kryptowalut na przykładzie bitcoina".


 

Międzynarodowa i krajowa współpraca z uczelniami i innymi placówkami naukowymi:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SGH w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
 • W okresie od 2001 do 2003 Zakład współpracował z Centrum Metod Stochastycznych im. H. Steinhausa Politechniki Wrocławskiej.

 

Organizowane Konferencje i Sympozja:

 • W 2001 roku Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii wraz ze Studenckim Kołem Naukowym (Inżynierii Finansowej) zorganizował I Konferencję Naukową na temat: „Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego”,
 • W 2003 Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Finansowej oraz Oddział Centrum Metod Stochastycznych im. H. Steinhausa w Politechnice Rzeszowskiej zorganizował II Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat „Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno-gospodarczych”. 
 • W 2014 r. "I Seminarium naukowe - Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych".
 • W 2015 r. "II Seminarium naukowe - Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych".
 • W 2016 r. "III Seminarium naukowe - Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych".
 • W 2017 r. "I Konferencja naukowa - Metody i wyniki statystycznych analiz danych regionalnych".

 

Członkostwo w najważniejszych organizacjach: 

 • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz,  członek SKAD, PTS, CESTIRA, CES.
 • dr Katarzyna Chudy-Laskowska, członek PTS, SKAD,
 • dr Tomasz Pisula, członek PTS, SKAD, PTM.
 • dr Mirosław Liana, członek PTM.
 • dr Marek Sobolewski, członek PTS, SKAD, PTS,
 • dr inż. Roman Szostek, członek PTN.
 • dr inż. Jacek Brożyna, członek CESTIRA, PTS, PTI.
 • dr Agata Surówka, członek PTS.
 • dr Paweł Hydzik, członek PTS, PTN.

Koła Naukowe:

Przy Katedrze Metod Ilościowych działają dwa Studenckie Koła Naukowe

 • Inżynierii Finansowej (od 1999 roku) - opiekunem jest dr P. Hydzik
 • Ekonomii Alternatywnych ( od 2007 roku) – opiekunem jest dr inż. R. Szostek  

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję